Avize de amplasament

PROIECT

Avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire sunt enumerate in certificatului de urbanism de construire si difera de la o zona la alta, ele sunt denumite avize de amplasament. Aceste avize sunt necesare pentru a stabili daca constructia propusa ‘deranjaza’ retelele edilitare existente in zona, mediul, vecinii… Nu ne ocupam de obtinerea avizelor de bransament (racordarea efectiva la utilitati) acestea fiind in sarcina firmelor autorizate de distribuitorii de energie…aceste avize se solicita dupa obtinerea autorizatiei de constructie.

Termenul legal de emitere a unui aviz este de aprox 30 zile. Obtinerea se realizeaza intr-o anumita ordine, unele avize depinzand de altele, astfel incat etapa finala- obtinerea autorizatiei- sa se concretizeze in cel mai scurt timp. Birocratia si alti factori pot reprezenta un real obstacol pentru ca aceste documentatii sa fie obtinute de catre persoanele fizice sau de catre alta companie de specialitate decat cea care a intocmit proiectul. Este necesara depunerea de dosare cu un continut specific la mai multe institutii sau societati intr-un interval orar destul de limitat, depunere online, plati la posta. Nu este obligatoriu sa obtineti avizele cu noi daca va realizam proiectul constructiei.

Costuri: Pentru proiectele realizate de firma noastra:

 • in Bucuresti si Ilfov : 250lei/buc+taxa

 • in Giurgiu, Dambovita, Prahova si Constanta: 350lei/buc+taxa

 • in restul tarii:400lei/buc+taxa

Pentru proiectele care nu sunt realizate de firma noastra:

 • in Bucuresti si Ilfov : 350lei/buc+taxa

 • in Giurgiu, Dambovita, Prahova si Constanta: 450lei/buc+taxa

  Pentru obtinerea avizelor avem nevoie de copii ale urmatoarele acte: Certificat de urbanism cu planurile anexa, act de proprietate, carte identitate proprietar.

Cost Taxe catre autoritati: Taxe avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

 • Aviz apa si canalizare : 124lei apanova

 • Aviz alimentare cu energie electrica:118lei;

 • Aviz gaze naturale: 200+ lei in functie de suprafata terenului;

 • Contract firma salubritate: 350- 500 lei in functie de suprafata terenului si firma aleasa;

 • Aviz alimentare cu energie termica: 98lei;

 • Aviz telefonizare: 350lei;

 • Aviz securitate la incendiu: 0 lei

 • Aviz protectia mediului: 105lei;

 • Aviz aparare civila: 0 lei

 • Aviz sanatatea populatiei: 205lei;

 • Aviz Directiei de cultura, culte si patrimoniu cultural national: 0 lei;

 • Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii: 0lei;

 • Acord arhiepiscopia bucurestilor: 0lei;

 • Aviz tehnic de consultant preliminara de circulatie CPUMB: 60lei;

 • Taxa de timbru de arhitectura: 0.05% din valoarea de investitie*;

 • Extras de carte funciara de informare: 20lei;

 • Aviz ADP (administratia domeniului public):

 • Taxa comisia de precoordonare retele edilitare: 41lei;

 • Taxa autorizatie de construire:

 • functiunea locuinte: 0.5% din valoarea de investitie*;

 • alte functiuni decat locuinte: 1% din valoarea de investitie*;

 • Taxa acord unic 0.2% din valoarea de investitie*

 • Taxa inceperea lucrarilor la inspectoratul de stat in constructii : 0.35% din valoarea de investitie* ;

 • Taxa finalizarea lucrarilor la inspectoratul de stat in constructii : 0.25% din valoarea de investitie*;

*Valoarea de investitie minima acceptata este de 1060lei / mp arie desasurata construita (ADC). Valoarea si coeficientii de calcul difera de la o primarie la alta.
CONTACT

CERE O OFERTA